Amofta Residence | KVKK Güvenlik Kameralı Aydınlatma Metni

KVKK Güvenlik Kameralı Aydınlatma Metni

KVKK Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni
Amofta Hotelin

Genel İç ve Dış Alanlarında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Amofta Hotel-Melahat Güder tarafından hazırlanmıştır.

Amofta Hotel hizmet binamızda, bina ana giriş kapıları, bina dış cephesi, lobi, resepsiyon alanı, Restoran, bar ve toplantı salonları, kat koridorları, mal kabul alanı, otopark, asansör içleri, misafir genel alanlarında bulunan toplam 8 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan’’ Kanunlarda açıkça öngörülmesi ‘’ ve ‘’ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ‘’ ve ‘’ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ‘’ hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği yazılı talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘’ Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe ‘’ göre veri sorumlusu Amofta Hotel-Melahat Güder’in Şehit Muhtar, Feridiye Cd. No:33, 34435 Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.